Prohlášení k aktuálnímu stavu

S ohledem na aktuální stav preventivních opatření proti Covid-19 a omezeních, která spolu s nimi vznikla, CK Relaxos aktivně monitoruje situaci v lázeňských a wellness zařízeních, která máme v nabídce, a flexibilně řeší požadavky klientů.

V České republice na základě dochází jednání vlády ČR dochází od 16. 3. 2020 k mimořádným opatřením. Jedním z těchto opatření je zákaz poskytování ubytovacích a jiných služeb v lázních všem osobám, které nemají pobyt aspoň částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, tj. všem samoplátcům. Toto opatření platí do 24.3.2020. Obdobně mimo provoz pro samoplátce jsou Slovenské lázně.

Wellness hotely provoz dočasně pozastavily.

Aktuální informace najdete u konkrétního ubytovacího zařízení na našich stránkách, situace se však mění z hodiny na hodinu, proto doporučujeme prověřit aktuální dostupnost služeb na recepci hotelu - telefonní číslo je uvedeno na voucheru - ubytovacím průkazu, který jste obdrželi od CK Relaxos.

Změna termínu pobytu

V případě, že máte zájem o změnu termínu pobytu, naše callcentrum vám rádo pomůže s přesunem nástupu na pobyt do budoucnosti, samozřejmě bude možná i opětovná změna termínu po zklidnění situace.

Zrušení pobytu

Před nástupem

V případě že zařízení dočasně přerušilo provoz

V případě, že ubytovací zařízení nebude v době vašeho pobytu v provozu, tedy není schopno poskytnout objednanou službu, CK Relaxos obratem vrátí uhrazenou sumu na účet klienta.

V případě, že zařízení je v provozu

V případě, že ubytovací zařízení bude v době vašeho pobytu v provozu, tedy je schopné objednanou službu dodat a neexistuje objektivní překážka, proč nemůžete službu čerpat (např. ve smyslu obchodních podmínek), vzniká CK Relaxos nárok na stornopoplatky. S ohledem na situaci řešíme každý případ individuálně, místo storna však doporučujeme přesun pobytu na budoucí termín s možností opakovaného přizpůsobení termínu po zklidnění situace. Naše callcentrum vám rádo s řešením situace pomůže.

Během pobytu

V případě, že jste byli nuceni pobyt přerušit z důvodu uzavření ubytovacího zařízení, okamžitě nás prosím kontaktujte na naší hotline +421 905 461 873

CK Relaxos vám po ověření okolností zašle nazpět sumu ve výšce ceny nevyčerpaných služeb.

Všichni zaměstnanci CK Relaxos momentálně pracují z domova, čímž jako firma přispíváme k tomu, aby se nákaza nešířila a zároveň vám poskytujeme služby ve vysoké kvalitě, na kterou jste u nás zvyklí.

Naši klientští pracovníci vám rádi pomohou s řešením vaší situace.

Děkujeme, že využíváte naše služby..

Vaše CK Relaxos

511 444 401

Zavolejte!, Rádi poradíme.