Lázně Vyšné Hágy / Štôla

Nejstarší část osady Vyšné Hágy ležela asi o tři sta metrů níže od dnešní stanice tatranské železnice. V současnosti se osada rozkládá nad i pod Cestou svobody a pod tatranskou elektrickou železnicí, s panoramatem Končisté, Batizovského štítu a Gerlachovského štítu. Dominantou osady je Národní ústav tuberkulózy, plicních chorob a hrudní chirurgie, kterému je v podstatě podřízen styl života v osadě.

Hotely

Pobyty

Turistické informace

Historie

Počátky osady se datují do roku 1890, kdy v dolní části pozdějších Vyšných Hágov postavil batizovský a markušovský velkostatkář František Máriassy na svých pozemcích, asi 300 m ponížit pozdější trasy Tatranské elektrické železnice, jednopatrový hotel s pokoji pro hosty, společnou noclehárnou a restaurací. K radikální změně došlo v roce 1928, kdy se stal majitelem osady stát a ten určil pro rodící se lázně jinou funkci - ryze léčebnou. Roku 1935 zde Ústřední sociální pojišťovna začíná stavět velké sanatorium pro léčbu tuberkulózy, zpřístupněné veřejnosti 2. června 1941, v té době největší ve střední Evropě.

Poloha a klima

Vyšné Hágy jsou jednou z nejvýznamnějších lázeňských osad ve Vysokých Tatrách. Leží pod vyústěním Batizovské doliny do Popradské kotliny při Cestě svobody mezi Štrbským Plesem a Starým Smokovcem.

Turistické zajímavosti

Z Vyšných Hágov se strmou, namáhavou turistickou žlutě značenou steskou můžeme dostat až k Tatranské magistrále a k Batizovskému plesu a na druhou stranu vede trasa kolem obce Štôla, kde pokračuje do Nové Polianky.

Okolí

Z jednotlivých tatranských osad se dají podnikat vysokohorské túry po vyznačených stezkách do jednotlivých dolin či na štíty Tater. Při výstupech do vyšších poloh však třeba dbát na přiměřený oděv a obuv. Tatranské chodníky jsou od 15. listopadu do 1. června uzavřené. V zimě jsou Vysoké Tatry centrem zimních sportů.

Přírodní léčivé zdroje

Od počátku se zde léčila plicní a mimoplicní TBC. V ústavě sídlí Centrum pro léčbu rezistentní tuberkulózy a Národní registr tuberkulózy na Slovensku. Tradičně je zde kvalitní lékařské obsazení a tak dnes specializovaný ústav provádí velmi náročné procedury a zákroky, včetně hrudní chirurgie.

Hotely

Rezervační středisko 511 444 401
511 444 401

Zavolejte nám, rádi poradíme